Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Struktura organizacyjna AP SAN

Dyrektor AP SAN: dr Maciej Wysocki, mwysocki@spoleczna.pl
Przewodniczący Rady Naukowej AP SAN: prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, gignatowski@spoleczna.pl
Dyrektor Naukowy AP SAN: dr Bożena Zając, bzajac@edukator.info.pl
Zastępca Dyrektora Naukowego AP SAN: kom. mgr Sławomir Szymański, sszymanski@spoleczna.pl
Dyrektor ds. organizacyjno – finansowych: Mgr Mirosław Olszewski, molszewski@spoleczna.pl
Sekretariat AP SAN: ap@san.edu.pl

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!