Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O cyberuzależnieniach wśród młodzieży na konferencji w MDK

Cyberuzależnienia


We wtorek 31, maja Społeczna Akademia Nauk zorganizowała konferencję naukową „Cyberuzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania. Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka”.

Trzygodzinna konferencja w MDK, poruszyła tematy nowych technologii cyfrowych wpływających na rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci a także aktywność nastolatków w sieci i obszary potencjalnego ryzyka. Dyskutowano o grach komputerowe i ich wpływie na agresywne zachowania.

Celem konferencji było wyposażenie dyrektorów i nauczycieli szkół, psychologów w szczególności gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej rozpoznawać zagrożenia wynikające z coraz szerszego dostępu młodzieży do nieograniczonych możliwości jakie dają jej nowoczesne technologie cyfrowe.

Organizatorzy: Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk, Społeczna Akademia Nauk, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku. Współorganizatorzy: Radomszczański Uniwersytet III Wieku przy SAN, Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku

Źródło: radomsko24.pl

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!